LEXMARK 60F5H00 / 605H TONER

LEXMARK 605 / 605H / 60F5H00 toner-cartridge-boja BLACK

Zamjenski toner LEXMARK 605H MX310 / MX410 / MX510 / MX511 / MX610

Toner LEXMARK 60F5H00 / 605 / 605H toner-cartridge
Lexmark 605H / 60F5H00 toner-cartridge-boja BLACK

kategorija: zamjenski/kompatibilni LEXMARK toner 605 / 605H
tvornička oznaka: LEXMARK 60F5H00, serija tonera: LEXMARK 605H


Kapacitet: za 10.000 stranica


Zamjenski toner za Lexmark printere:

Lexmark MX-310dn / MX310dn - TONER
Lexmark MX-310dnw / MX310dnw - TONER

Lexmark MX-410de / MX410de - TONER

Lexmark MX-510de / MX510de - TONER

Lexmark MX-511de / MX511de - TONER
Lexmark MX-511dhe / MX511dhe - TONER
Lexmark MX-511dte / MX511dte - TONER

Lexmark MX-610dw / MX610dw - TONER

Lexmark MX-611de / MX611de - TONER
Lexmark MX-611dhe / MX611dhe - TONER
Lexmark MX-611dte / MX611dte - TONER

Lexmark MX-310 - TONER
Lexmark MX-310d - TONER
Lexmark MX-310dn - TONER
Lexmark MX-310dnw - TONER

Lexmark MX-410 - TONER
Lexmark MX-410d - TONER
Lexmark MX-410de - TONER

Lexmark MX-510 - TONER
Lexmark MX-510d - TONER 
Lexmark MX-510de - TONER

Lexmark MX-511 - TONER
Lexmark MX-511d - TONER
Lexmark MX-511de - TONER
Lexmark MX-511dhe - TONER
Lexmark MX-511dte - TONER

Lexmark MX-610 - TONER
Lexmark MX-610d - TONER
Lexmark MX-610de - TONER
Lexmark MX-610dw - TONER

Lexmark MX-611 - TONER
Lexmark MX-611d - TONER 
Lexmark MX-611de - TONER
Lexmark MX-611dhe - TONER
Lexmark MX-611dte - TONER


57,00 €
429,46 HRK